Jumlah yang diluluskan adalah bergantung kepada keupayaan pembayaran balik individu.