Tidak. Tiada sebarang caj/bayaran yang perlu dibayar semasa proses permohonan pinjaman. Tiada bayaran diperlukan untuk membuat pinjaman.